Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

Değerlendirme Sonuçları

Birimimize ilişkin Kurum içi Değerlendirme Raporları yazımız ekinde sunulmuştur. 

Ekler

#_Değerlendirme_Çıktıları.pdf