Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

Birim Stratejik Raporu

Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi'nin (2021-2025 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Planı ekte verilmiştir.

Ekler

8_Strateji_Plan.pdf