Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

Projeler

Yürütülen Projeler
  YÜRÜTÜCÜ/ARAŞIRMACI PROJE ADI DESTEKLEYEN
KURULUŞ
1 Prof.Dr. Ahmet ERDEM Örten Çiftlerden Örten Ötegezegenlere TÜBİTAK 113F353
2 Doç.Dr. Faruk SOYDUGAN Çift Yıldızlarda Açısal Momentum ve Yörünge Evrimi TÜBİTAK  111T224
3 Prof.Dr. Osman DEMİRCAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi Büyük Teleskop Projesi DPT Bilimsel Alt Yapı Projesi
DPT BAP2007K120660
4 Yrd.Doç.Dr. Volkan BAKIŞ Çift Ve Çoklu Yıldız Sistemlerinin Çok Yönlü Analizlerinden İçinde Bulundukları Yıldız Oluşum Bölgelerinin Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK -EVRENA Projesi, 109T449
5 Prof.Dr. Osman DEMİRCAN
Prof.Dr. Ahmet ERDEM
Doç.Dr. Faruk SOYDUGAN
Doç.Dr. Esin SOYDUGAN
Yrd.Doç.Dr. Volkan BAKIŞ
(Yürütücü: Doç.Dr. A. Talât SAYGAÇ, İstanbul Üniversitesi)
İ.Ü. Robotik Astrofizik Gözlemevi İ.Ü. BAP 3685
6 Prof.Dr. Hüsnü BAYSAL Gravitasyonel Sabit ve Kozmolojik Sabitin
Zamanla Değişimi Probleminin Bazı Kozmolojik
Modeller Çerçevesinde İncelenmesi
ÇOMÜ BAP
2011/021
7 Prof.Dr. İhsan YILMAZ
(Araştırmacı)
Kuark Maddenin Çökmesiyle Kara Delik
Oluşumu
ÇOMÜ BAP
2011/020

 

Tamamlanmış Projeler
  YÜRÜTÜCÜ/ARAŞIRMACI PROJE ADI DESTEKLEYEN
KURULUŞ
1 Prof. Dr. İsmail Tarhan
Prof. Dr. Osman Demircan
TR22 Güney Marmara Bölgesi
Yenilenebilir Enerji AraGtırması
GMKA ve
ÇOMÜ destekli
2 Prof. Dr. İsmail TARHAN Kozmik Nötrino Kaynaklı Bazı Kozmolojik
Modeller
ÇOMÜ BAP
2009/40
3 Prof. Dr. Ahmet ERDEM Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin Çok Yönlü İncelenmesi TÜBİTAK Araştırma Projesi, TBAG 108T714
4 Doç.Dr. Faruk SOYDUGAN Bazı Klasik Algollerde Fotometrik ve Tayfsal Uygulamalar ÇOMÜ/BAP
2011/14
5 Yrd. Doç.Dr. Melis Ulu DOĞRU Lyra Geometride Alan Denklemleri ve Çözümleri BAP/ÇOMÜ
6 Doç.Dr. Esin SOYDUGAN Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin
Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK
107T634
7 Yrd. Doç. Dr. Sezgin AYGÜN Enerji momentum’un yerelleştirilmesi problemi
ve çeşitli uzay-zamanlar için farklı enerji
momentum ifadelerinin araştırılması
ÇOMÜ BAP
2010/192
8 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ Plazma fiziğinde manyetohidrodinamik şok
dalgalarının eğik yoğunluk arayüzlerinde
kırılmalarının incelenmesi
ÇOMÜ BAP
2011/12
9 Prof. Dr. Ahmet ERDEM Güney Yarımkürede Seçilen Bazı W UMa Türü Çift Yıldızların Tayfsal ve Fotometrik İncelenmesi ÇOMÜ BAP 2007/56
10 Prof. Dr. Ahmet ERDEM Bazı CAP Adayı Çift Yıldızların Fotometrik Analizi ÇOMÜ BAP, 2007/55
11 Doç. Dr. Faruk SOYDUGAN O, B ve A Türü Yıldızlarda P Cyg Profilleri ÇOMÜ BAP, 2009/5
12 Doç. Dr. Faruk SOYDUGAN
Doç. Dr. Esin SOYDUGAN
Ayrık Örten Çift Yıldızların Kinematiği ve Yörünge Evrimleri TÜBİTAK-TBAG-106T688
13 Doç. Dr. Esin SOYDUGAN Seçilmiş Bazı Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü ÇOMÜ BAP, 2008/72
14 Yrd. Doç. Dr. Melis ULU Enerji-Momentum Tanımları Ve Bazı Uzay Zamanların Enerji-Momentumları ÇOMÜ BAP
2009/131