Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

Bilim-Toplum Etkinlikleri

Uzay Hakkında, TÜBİTAK BİTO yayınları
Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN’ın danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK BİTO “Uzay hakkında”kitabı yayınlandı.
 
Türkiye Uzay Ajansı - Milli Uzay Programı Belirleme Strateji Çalıştayı
30 Kasım 2020 (Katılım: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN)
 
Ege Üni. Online Seminerler - Doğa Bilimlerinde Zaman Ölçümü
27 Kasım 2020 (Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN, Arş.Gör.Dr. Fahri ALİÇAVUŞ)
 
İstanbul İl M.E.M. Öğretmen Akademileri - Yıldızların Peşinden
21 Kasım 2020 (Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN)
 
Milli Eğitim Bakanlığı - BİLSEM Öğretmen Seminerleri (50 Öğretmen)
11-13 Kasım 2020 (Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN, Arş.Gör.Dr. Fahri ALİÇAVUŞ)
 
Bakırköy İlçe M.E.M. - Evrende Işık Dili
13 Kasım 2020 (Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN)
 
Türkiye Uzay Ajansı - Milli Uzay Programı Belirleme Strateji Çalıştayı
07 Ekim 2020 (Katılım: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN)
 
Trabzon MEM Öğretmen Seminerleri
21 Eylül 2020 (Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN)
 
Altındağ, Ankara BİLSEM - Astronomi Sohbetleri
14 Eylül 2020 (Konuşmacı: Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN)
 
Model Uydu Tasarımı ve Eğitimi: II. CanSAT Uygulaması
14 – 22 Ağustos 2015 (Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi, UBT Bölümü)
Birincisi 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte,dünyada uzay teknolojileri konusunda eğitim veren kurumlarda kullanılan CanSAT model uydu eğitimi verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaya yayılan CanSAT, kutu kola büyüklüğünde yaklaşık 1 kg ağırlığında olan gerçek uyduları oluşturan bileşenleri içeren bir modeldir. Üzerine amaca göre sensörler yerleştirilip, roket vasıtasıyla fırlatılan uydu belli bir irtifaya çıktıktan sonra paraşütle yere indiriliyor. Sensörler aracığıyla toplanan veriler yerden radyo sinyalleri vasıtasıyla alınıp işleniyor. Bir nevi gerçek uydulardaki işlemler burada modellenmiş oluyor. Böylece bir uydu için gerekli tasarım, imalat, test ve fırlatmaya kadar tüm süreçler uygulamalı olarak tecrübe edilmiş oluyor. Dünya'nın pek çok yerinde CanSAT  yarışmaları da düzenleniyor.Bu etkinliğin bir amacı da ülkemizde CanSAT projeleri gerçekleştirebilecek ve uluslararası CanSAT yarışmalarına katılabilecek kişi sayısını artırmaktır. Bu eğitime katılanlar üniversite ve kurumlarına döndükten sonra CanSAT projelerine liderlik ve danışmalık yapabileceklerdir.
 
AstroÇOMÜ 2014
17 – 30 Ağustos 2014 (Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)
Hedef kitlesini fizik, fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu AstroÇOMÜ 2014: Astronomi Yaz Bilim Kampı isimli proje, 17-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında Çanakkale ilinde gerçekleştirilmiştir. İki dönem şeklinde yapılan projeye Türkiye'nin farklı coğrafyalarından katılan öğretmenler, yaparak, yaşayarak öğrendiler ve kendilerini mesleki açıdan geliştirebilecekleri sıcak bir öğrenme ortamında geçirdikleri bir haftalık sürenin önemli bir kısmında Gözlemevinde yer alan etkinliklere katıldılar.
 
AstroÇOMÜ 2013
23 Haziran – 6 Temmuz 2013 (Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)
Hedef kitlesini fizik, fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu AstroÇOMÜ 2013: Astronomi Yaz Bilim Kampı isimli proje, 23 Haziran – 6 Temmuz 2013 tarihleri arasında Çanakkale ilinde gerçekleştirilmiştir. İki dönem şeklinde yapılan projeye Türkiye'nin farklı coğrafyalarından katılan öğretmenler, yaparak, yaşayarak öğrendiler ve kendilerini mesleki açıdan geliştirebilecekleri sıcak bir öğrenme ortamında geçirdikleri bir haftalık sürenin önemli bir kısmında Gözlemevinde yer alan etkinliklere katıldılar.
 
AstroÇOMÜ 2011
10 – 23 Temmuz 2011 (Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)
Hedef kitlesini fizik, fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu AstroÇOMÜ 2011: Astronomi Yaz Bilim Kampı isimli proje, 10 – 23 Temmuz 2011 tarihleri arasında Çanakkale ilinde gerçekleştirilmiştir. İki dönem şeklinde yapılan projeye Türkiye'nin farklı coğrafyalarından katılan öğretmenler, yaparak, yaşayarak öğrendiler ve kendilerini mesleki açıdan geliştirebilecekleri sıcak bir öğrenme ortamında geçirdikleri bir haftalık sürenin önemli bir kısmında Gözlemevinde yer alan etkinliklere katıldılar.
 
AstroÇOMÜ 2010
18 – 31 Temmuz 2010 (Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)
Hedef kitlesini fizik, fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu AstroÇOMÜ 2010: Astronomi Yaz Bilim Kampı isimli TÜBİTAK Bilim-Toplum projesi, 18 – 31 Temmuz 2010 tarihleri arasında Çanakkale ilinde, Ulupınar Gözlemevindeki kapsamlı etkinleriyle gerçekleştirilmiştir. İki dönem şeklinde yapılan projeye Türkiye'nin farklı coğrafyalarından katılan öğretmenler, yaparak, yaşayarak öğrendiler ve kendilerini mesleki açıdan geliştirebilecekleri sıcak bir öğrenme ortamında geçirdikleri bir haftalık sürenin önemli bir kısmında Gözlemevinde yer alan etkinliklere katıldılar.
 
TÜBİTAK “Bilim Yanıbaşımızda” Yazokulu
2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 (Kısmi Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)
TÜBİTAK 4004 kodlu “Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları” proje destekleme programı kapsamında Proje Yürütücülüğünü Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör. Arzu BAYINDIR'ın yaptığı “Bilim Yanıbaşımızda Eğlenceli Yaz Bilim Kampı” Bilim Kampı projesi kabul edildiği yıllarda, 6 günlük programla iki veya dört dönem halinde yapılmaktadır. İlköğretim öğrencileri hedefli okul, öğrencilerin yaş ve bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişimlerine uygun olarak hazırlanan farklı disiplin alanlarına yönelik etkinlikleri içermekte; öğrencilere bilimin her yerde ve eğlenceli olduğu aşılanmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Anafartalar, Terzioğlu ve Dardanos Yerleşkesi ile İlimizin doğal ve kültürel kaynakları eğitim amaçlı kullanılarak, 12 yaş öğrencilerini bilimle tanıştırmak ”Bilim Yanı Başımızda” sloganıyla öğrencilerde farkındalık yaratılmak istenmektedir. Bu anlamda dershane ve laboratuarlar; bazen doğanın kendisi, bazen müze, bazen Su Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi laboratuarları, bazen Astrofizik Araştırma Merkezi Ulupınar Gözlemevi, Müzelerimiz ve arkeoloji kazı alanı olacaktır. Gözleme dayalı, yaparak yaşayarak öğrenme sentezci bir yaklaşımla ön planda tutulacaktır. Program; Sualtı Dünyası, Gökbilim Atölyesi, Fen ve Doğa, Buluş Atölyesi, Eğlenceli Matematik, Drama, Evren ve Biz, Vücudumuz ve Biz, Üretim ve Biz, Hareket Eğitimi, Sanat Eğitimi ve Serbest Zaman Etkinlikleri temalarından oluşmaktadır. Programa, Üniversitemizin ve farklı üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanları eğitmen-araştırmacı olarak destek vermektedir. Proje ekibinde Prof.Dr. Osman DEMİRCAN, danışman; Arş. Gör. Afşar KABAŞ, eğitmen olarak görev almıştır.
 
TÜBİTAK “Çevre Eğitimi” Yazokulu
15.07.2011 (Kısmi Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)
 
AB Projesi: Space Studio
17 – 30 Ekim 2008 (Ev sahipliği: ÇOMÜ Gözlemevi)

Gençlerin Astronomi bilgi ve merakını arttırmak, gökyüzünü ve gökcisimlerini tanıtarak teleskoplarla gözlem yapmalarını sağlamak, gençlerin evrendeki yerlerini yeniden keşfetmeleri ve böylece merak ve keşfetme hissini yaşamaları için itici güç oluşturmak, gençlerin gökbilimin ve temel bilimlerin günlük hayattaki pozitif etkisini fark etmesi ve bilimsel bilginin daha dengeli ve huzurlu bir yaşam için ne kadar katkı yapabileceğini kavramaları amaçlanmıştır. Program kapsamında Türkiye’nin en büyük teleskopu olan T122’nin açılış etkinliklerine katılacak gençler profesyonel astronomlarla tanışma fırsatı da bulmuşlardır.

Projenin ilk ayağı, 17 - 22 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleşmiş; Yunanistan, İtalya, Litvanya, Romanya, Polonya ve Türkiye’den toplam 21 katılımcı ağırlanmıştır. Projenin ikinci ayağı, 26-30 Ekim 2008 tarihleri arasında Slovakya, Romanya, Polonya, Macaristan, Litvanya, Estonya ve Türkiye’den toplam 24 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

 
Lüleburgaz Çocuk Şenlikleri
(Katkı)
1992 yılından bu yana, her yıl 23 Nisan'ı içinde barındıran haftada kutlanan Lüleburgaz Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Etkinlikleri'nde, ÇOMÜG her yıl stand açarak temsil edilmektedir.
 
2006 Yılı Astronomi Yaz Kampı
10 – 29 Ağustos 2006 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
2005 Yılı Astronomi Yaz Kampı
2005 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
Gökyüzü Şenliği; Leonid Yıldız Yağmuru
18 Kasım 2003 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
ÇAAM ve Astrofizik Topluluğu Tanıtım Faaliyeti
06 Ekim 2003 (ÇOMÜ Anafartalar Kampüsü)
 
Gökyüzü Şenliği; Mars’ın Yakın Geçişi
27 Ağustos 2002 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
Ulupınar Gözlemevi ve ÇAAM Tanıtım Standı ve Kayan Yıldız Yağmurları Sunumu
25 Ağustos - 09 Eylül 2003 (İzmir Fuarı)
 
Perseid Yıldız Yağmuru Gözlem Şenliği
12 Ağustos 2003 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
Gökyüzü Fotografları Sergisi ve Güneş Leke Gözlemleri
08-10 Mayıs 2003 (ÇOMÜ, Anafartalar Kampüsü)
 
Astronomi Halk Günü
10 Kasım 2002 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
Gökyüzü Fotoğrafları Sergisi
07-15 Ekim 2002 ve 08-13 Haziran 2001 (Kültür Merkezi, Çanakkale)
 
Astronomi Halk Günleri
22 Eylül 2002 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
Astronomi Halk Günleri
19 Mayıs 2002 (ÇOMÜ Gözlemevi)
 
Astronomi Halk Günleri
02-05 Mayıs 2001 (ÇOMÜ Gözlemevi)