Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

Teknik Gözlemler

T122 Performans Ölçümleri
Teleskop: 122 cm Alıcı: Apogee Alta U42 Süzgeçler: Bessel BVR
Hedefler: Berkeley 89 Açık Kümesi
Gözlem Tarihleri: 20-23 Haziran 2012
Gözlemciler: Serkan Doğru, Afşar Kabaş, Çağlar Püsküllü
B Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   B Filtresi Parlaklık-SNR
 
V Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   V Filtresi Parlaklık-SNR
 
R Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   R Filtresi Parlaklık-SNR
 
 
T40 Performans Ölçümleri
Teleskop: 40 cm Alıcı: Apogee Alta U47 Süzgeçler: Bessel BVRI
Hedefler: Stock 1 Açık Kümesi
Gözlem Tarihi: 9 Haziran 2013
Gözlemciler: Burcu Özkardeş, Filiz Kahraman, Oğuz Öztürk
B Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   B Filtresi Parlaklık-SNR
 
V Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   V Filtresi Parlaklık-SNR
 
R Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   R Filtresi Parlaklık-SNR
 
I Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   I Filtresi Parlaklık-SNR
 
 
T60 Performans Ölçümleri
Teleskop: 60 cm Alıcı: Andor iXon 888 Süzgeçler: Bessel BVRI
 
 
 
T60 Performans Ölçümleri
Teleskop: 60 cm Alıcı: Apogee Alta U42 Süzgeçler: Bessel BVRI
Hedefler: M67 Açık Kümesi
Gözlem Tarihleri: Mart 2012
Gözlemciler: Mehmet Tüysüz, Tunç Şenyüz, Çağlar Püsküllü
Yayın: Tüysüz M., Şenyüz T., Püsküllü Ç., "IST60 Teleskobu Performans Değerlendirmesi Ve İlk Gözlemler", Türkiye'deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2012, s.218
B Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   10s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
V Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   30s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
R Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   60s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
I Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   300s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
 
T60+AP42 Sönümleme ve Standart Dönüşüm Katsayıları
Teleskop: 60 cm Alıcı: Apogee Alta U42 Süzgeçler: Bessel BVRI
Hedefler: Landolt Standart Yıldız Kataloğu
Gözlem Tarihleri: Mart 2012
Gözlemciler: Mehmet Tüysüz, Tunç Şenyüz, Çağlar Püsküllü
Yayın: Tüysüz M., Şenyüz T., Püsküllü Ç., "IST60 Teleskobu Performans Değerlendirmesi Ve İlk Gözlemler", Türkiye'deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2012, s.218
Standart yıldızların gözlemsel parlaklık (mag) – hava kütlesi (X) değişim grafiği (solda) ve
Gözlemsel renk ölçeği – Standart renk ölçeği değişim grafiği (sağda)
 
T30 Performans Ölçümleri
Teleskop: 30 cm Alıcı: Apogee Alta U42 Süzgeçler: Bessel BVRI
Hedefler: M67 Açık Kümesi
Gözlem Tarihi: 19.02.2012
Gözlemciler: Derya Sürgit, Naci Erkan, Fahri Aliçavuş
U Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   10s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
B Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   30s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
V Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   60s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
R Filtresi Parlaklık-Maksimum ADU   360s'lik poz için Parlaklık-SNR
 
 

Apogee U42 CCD kamerasının UBVR filtrelerinde poz sürelerine göre aletsel ortalama görüş değerleri.

Değerler, yay saniyesi birimindedir.

Poz Süresi U B V R
1 - 6,7 3,9 3,6
5 - 5,4 3,4 2,8
10 - 5,4 2,9 2,3
20 8,1 4,7 2,6 2,3
30 8,1 4,4 2,5 2,4
40 7,5 4,3 2,7 2,6
50 7,8 4,0 2,6 2,8
60 7,1 4,0 2,7 2,9
90 7,5 4,7 3,8 3,9
120 7,7 4,3 3,7 4,1
360 7,5 4,5 4,7 4,3
 
T40 Standart Gözlemleri
Teleskop: 16-inch LX200 Alıcı: SSP5 fotometri Süzgeçler: Johnson UBVRI
Hedefler: Landolt Standart Yıldız Kataloğu
Gözlem Tarihi: 2003
Yayın: Bakis, H., Bakis, V., Demircan, O., Budding, O., 2005, "Standard UBV Observations at Çanakkale University Observatory", Turkish Journal of Physics, 29, 217.
Tarih Yıldız TayfT. Zaman u b v U B V

KATSAYILAR

 
T30
Teleskop: 12-inch LX200 gps Alıcı: ST10XME Süzgeçler: Bessel UBVRcIc
Hedefler: Landolt Standart Yıldız Kataloğu
Gözlem Tarihi: 2003

SONUÇLAR

(V-v) - (B-V)

 

(U-B) vs (u-b)

 

(B-V) vs (b-v)

 

(V-R) - (v-r)

 

 

 

(V-I) - (v-i)