Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

TÜBİTAK 2023 Yetkinlik Analizi Raporu

TÜBİTAK Üniversiteler Yetkinlik Analizi raporunda astronomi ve uzay bilimlerinde ön sıralardayız.

TÜBİTAK 2023 yılı üniversiteler alan bazında yetkinlik analizi raporu yayınlandı. 132 alt alan üzerinden üniversitelerin hem kendi içlerinde hem de ülkemizdeki diğer üniversiteler arasında bilimsel kriterler çerçevesinde hacim ve kalite açısından üretkenliklerinde öne çıktıkları alanlar belirlendi.

Ağırlıklı olarak Fen Fakültesi Fizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümlerinden araştırmacıların yer aldığı Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, astronomi ve uzay bilimleri alanlarındaki araştırmaların odağını oluşturmaktadır. Yetkinlik analizinde, üretilen çıktılar sayesinde, astronomi-astrofizik ve uzay-gezegen bilimi alanlarında hem üniversitemiz içinde hem de ülkemizdeki üniversiteler arasında ön sıralarda yer aldığımız açıkça görülmektedir. Merkezimiz araştırmacılarına gösterdikleri başarılı araştırmalar ve ürettikleri çıktılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.

ÇOMÜ için yetkinlik dağılımları tüm alanlar için yapılan bir çalıştayla değerlendirilmişti. WoS çıktıları da dikkate alındığında Merkezimizin araştırma alanında ön sıralardaki konumu kendini göstermektedir.

TÜBİTAK 2023 Yılı Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporuna aşağıdaki QR kod yardımıyla ulaşabilirsiniz.