Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi

Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi üyeleri, aylık olağan çevrimiçi toplantısını gerçekleştirdi.

Çanakkale Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi üyeleri, 28.07.2020 Saat 14:00'te aylık olağan çevrimiçi toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Faruk Soydugan'ın başkanlığında ve Dr. Filiz Kahraman Aliçavuş'un moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Merkez üyeleri ile lisansüstü öğrenciler katıldılar.

Toplantıda, Merkezin ve Gözlemevinin teknik koşulların iyileştirilmesi, kullanılan teleskopların ve dedektörlerin durumları, akademik faaliyetlerin ilerleyişi, gözlem gecelerinde yer alan proje dağılımlarının yanı sıra, gözlemevinin sosyal platformlarda duyurulması ve web sayfasında yapılan güncellemeler/duyurular konusunda atılan adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Görüşülen sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırılarak kayıt altına alındı.

Toplantının ardından gözlemevi kurucusu Prof. Dr. Osman DEMİRCAN tarafından verilen "Kütle Çekim Dalgaları Astronomisi" başlıklı seminerde, son yıllarda Nobel Fizik ödülüne de konu olan, kozmik kütle ivmelenmelerinden ve çarpışmalardan (kara delik - kara delik, kara delik - nötron yıldızı vb. çarpışmalar) ortaya çıkan kütleçekim dalgalarıyla ilgili en güncel gelişmeler ele alındı.

Seminerin ardından toplantı iyi temenni ve dileklerle sonlandırıldı.